wz

Titulní strana

Sekce

Pomůcky do vyučování

Na těchto stránkách najdete vyučovací materiály k procvičování učiva v pátém ročníku, které vytváří a využívá spolu se svými žáky ve vyučovacích hodinách v Základní škole Lukavice Lubomír Šára. Jedná se o různé doplňovačky, pracovní listy, kvízy a srovnávačky. Ty umožňují důkladné procvičení učiva a využití počítače přímo ve vyučovacích hodinách. Kompletně zpracované učivo obsahuje vlastivěda, přírodověda, informatika a hudební výchova.

Týdenní plány - červen

Plánování učiva po jednotlivých týdnech na měsíc červen spolu s informacemi pro rodiče.

Týdenní plány - květen

Plánování učiva po jednotlivých týdnech na měsíc květen spolu s informacemi pro rodiče.

Týdenní plány - duben

Plánování učiva po jednotlivých týdnech na měsíc duben spolu s informacemi pro rodiče.

Dramatizace pověstí

Tradičně na konci března hrajeme ve III. třídě vybrané pověsti.

Týdenní plány - březen

Plánování učiva po jednotlivých týdnech na měsíc březen spolu s informacemi pro rodiče.

Týdenní plány - únor

Plánování učiva po jednotlivých týdnech na měsíc únor spolu s informacemi pro rodiče.

Opakujeme ze 4. ročníku

Dvanáct různorodých listů, ve kterých si zopakujeme učivo probírané ve 4. ročníku. Čeká nás hlavně zaokrouhlování, písemné násobení a dělení. Zkusíme si zhodnotit pravdivost matematických tvrzení.

Číslo a číselné obory

Obor přirozených čísel do 10 000, do milionu a přes milion. Zapisujeme a rozkládáme čísla, trénujeme číselné řady a zaokrouhlování, řešíme nerovnice.

Zlomky a desetinná čísla

Zavedení a procvičení zlomků a desetinných čísel. Každý zlomek se skládá ze zlomkové čáry, čitatele a jmenovatele. Desetinné zlomky mají jmenovatele 10, 100, 1000,... Můžeme je zapsat v desítkové soustavě pomocí desetinné čárky jako desetinná čísla.

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat