wz

Místo, kde žijeme

Sekce

Na začátku 5. ročníku opakujeme a rozšiřujeme učivo o České republice. Toto učivo jsme rozdělili do pěti tematických okruhů v rozsahu dvanácti hodin. K tomu jsou přidány dvě hodiny kompletního opakování. Téma zařazujeme do tematického plánu na září a říjen.

Poznáváme naši vlast :
- rozvržení učiva - výukové hry -

A. Moje prázdninové místo:
1) Kde jsme byli o prázdninách - informace o prázdninovém místě pro ostatní spolužáky (2 vyučovací hodiny)
- popis vyučovacích hodin - pracovní list -

B. Regiony ČR:
2) Pardubický kraj (3 vyučovací hodiny)
- popis vyučovacích hodin - základní charakteristika - Pardubický kraj - úkoly ke zjišťování - testík -

C. Česká republika - demokratický stát:
3) Česká republika - demokratický stát (3 vyučovací hodiny)
- popis vyučovacích hodin - Co víme? - týmový úkol - tabulky a doplňovačky - opakovací práce -

4) Hlavní město České republiky (3 vyučovací hodiny)
- popis vyučovacích hodin - Co víme? - týmový úkol - Praha - úkoly ke zjišťování - tabulky a doplňovačky - testík -

5) Česká republika - součást společenství evropských států (1 vyučovací hodina)
- popis vyučovací hodiny - týmová spolupráce - Co víme? - opakování v týmu -

D. Opakování:
6) Shrnutí učiva (2 vyučovací hodiny)
- popis vyučovacích hodin - pracovní list - testíky -


Uživatelé musí být přihlášeni pro psaní komentářů.

Komentáře

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat