wz

Opakujeme z nižších ročníků

Sekce

Dvanáct cvičení pro zopakování učiva zahrnující slova protikladná, citově zabarvená, spodobu znělosti, tvrdé a měkké souhlásky, vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen, pravopis slabik s ě, koncovky podstatných jmen, vlastní jména.

a) 1. cvičení - zapisujeme slova protikladná

b) 2. cvičení - trénujeme pravopis vlastních jmen

c) 3. cvičení - doplňujeme slova citově zabarvená

d) 4. cvičení - spodoba znělosti

e) 5. cvičení - spodoba znělosti, slabiky s ě, měkké a tvrdé souhlásky, vyjmenovaná slova

f) 6. cvičení - vzory podstatných jmen

g) 7. cvičení - vyjmenovaná slova, měkké a tvrdé souhlásky, koncovky podstatných jmen

h) 8. cvičení - vyjmenovaná slova

ch) 9. cvičení - vyjmenovaná slova

i) 10. cvičení - vzory a koncovky podstatných jmen

j) 11. cvičení - vzory a koncovky podstatných jmen

k) 12. cvičení - vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen


Uživatelé musí být přihlášeni pro psaní komentářů.

Komentáře

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat