wz

Slovo a jeho stavba

Sekce

Opakujeme slovo a jeho stavbu, části slov - kořen, předponu, příponu, koncovku, slova příbuzná, tvoření slov. Připraveno máme 14 cvičení.

a) 1. cvičení - z písmen sestavíme slova, vyznačíme jeich kořen, předponu a příponovou část

b) 2. cvičení - určíme, zda se jedná o předponu nebo předložku a napíšeme

c) 3. cvičení - zapisujeme kořeny předložených slov

d) 4. cvičení - ve slovech rozlišujeme předponu, kořen a část příponovou

e) 5. cvičení - zapisujeme kořeny předložených slov

f) 6. cvičení - doplňujeme vynechané koncovky

g) 7. cvičení - spojujeme dvojice příbuzných slov

h) 8. cvičení - spojujeme dvojice příbuzných slov

ch) 9. cvičení - na základě příbuznosti doplňujeme neúplná slova

i) 10. cvičení - ke kořenům zapisujeme příbuzná slova

j) 11. cvičení - k vytvořenému slovu píšeme slovo základové

k) 12. cvičení - provedeme slovotvorný rozbor zadaných slov

l) 13. cvičení - doplňujeme hlásky a zapisujeme, od kterých slov byla slova odvozena

m) 14. cvičení - k základovému slovu přidáme slovo odvozené


Uživatelé musí být přihlášeni pro psaní komentářů.

Komentáře

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat