wz

Souhláskové skupiny

Sekce

Dvanáct cvičení k procvičování pravopisu souhláskových skupin na styku předpony a kořene či přípony a kořene.

a) 1. cvičení - do slov doplňujeme vhodné předpony nebo přípony

b) 2. cvičení - doplňujeme souhlásky na styku předpony a kořene

c) 3. cvičení - zapisujeme jedním slovem, jaké co je - použijeme předponu roz-

d) 4. cvičení - k uvedeným slovům píšeme slova základová

e) 5. cvičení - doplňujeme vynechané souhlásky d, t, s, z

f) 6. cvičení - doplňujeme skupinu chybějících souhlásek

g) 7. cvičení - doplňujeme skupinu chybějících souhlásek

h) 8. cvičení - k podstatným jménům tvoříme přídavná jména v jednotném a množném čísle

ch) 9. cvičení - od podstatných jmen tvoříme přídavná jména v příslušném tvaru

i) 10. cvičení - doplňujeme vynechaná písmena

j) 11. cvičení - přídavná jména píšeme v množném čísle

k) 12. cvičení - doplňujeme vhodné předpony


Uživatelé musí být přihlášeni pro psaní komentářů.

Komentáře

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat