wz

Zájmena

Sekce

Procvičíme si řazení zájmen k jednotlivým druhům. Poté se věnujeme tvarům osobních zájmen. Zároveň v některých cvičeních opakujeme také pravopis. U některých cvičení pracujeme také do sešitu.

a) 1. cvičení - zapisujeme zájmena osobní a přivlastňovací

b) 2. cvičení - k osobním zájmenům zapisujeme jejich tvary v 1. pádě

c) 3. cvičení - do vět doplňujeme vhodná osobní zájmena

d) 4. cvičení - z osobního zájmena tvoříme zájmeno přivlastňovací

e) 5. cvičení - zapisujeme ukazovací, tázací a vztažná zájmena

f) 6. cvičení - opakujeme pravopis a do sešitu vypíšeme sedm ukazovacích zájmen

g) 7. cvičení - k otázce přidáme odpověď a do sešitu vypíšeme tázací zájmena

h) 8. cvičení - vytvoříme souvětí, do sešitu vypíšeme vztažná zájmena

i) 9. cvičení - opakujeme pravopis, do sešitu vypisujeme zájmena a určujeme jejich druh

j) 10. cvičení - zapisujeme zájmena neurčitá a záporná

k) 11. cvičení - doplňujeme záporná zájmena

l) 12. cvičení - určujeme druhy zájmen

m) 13. cvičení - doplňujeme tvary zájmena já

n) 14. cvičení - doplňujeme tvary zájmena já

o) 15. cvičení - doplňujeme tvary zájmena já, ty, se

p) 16. cvičení - doplňujeme tvary s sebou, sebou

q) 17. cvičení - doplňujeme tvary zájmena my, vy

r) 18. cvičení - doplňujeme tvary zájmena ona

s) 19. cvičení - doplňujeme tvary zájmen

t) 20. cvičení - doplňujeme tvary zájmen, zapisujeme základní tvar zájmen

u) 21. cvičení - opakujeme druhy zájmen

v) 22. cvičení - opakujeme tvary zájmena já

w) 23. cvičení - opakujeme tvary zájmen


Uživatelé musí být přihlášeni pro psaní komentářů.

Komentáře

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat