wz

Zlomky a desetinná čísla

Sekce

Zavedení a procvičení zlomků a desetinných čísel. Každý zlomek se skládá ze zlomkové čáry, čitatele a jmenovatele. Desetinné zlomky mají jmenovatele 10, 100, 1000,... Můžeme je zapsat v desítkové soustavě pomocí desetinné čárky jako desetinná čísla.

1) Zavedení zlomků a desetinných čísel - prezentace:
a) Zlomek jako část celku - prezentace -

b) Desetinná čísla - prezentace -

c) Sčítání, odčítání, násobení a dělení desetinných čísel - prezentace -

2) Procvičování zlomků
a) určujeme velikost části - procvičení -

b) určujeme počet minut - procvičení -

c) názorné vyznačení zlomků - pracovní list -

d) praktické využití zlomků - slovní úlohy -

e) praktické využití zlomků - slovní úlohy -

f) pexeso pro zavedení desetinných čísel z desetinných zlomků - pexeso -

<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- kvasnice -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-4953564787552263"
data-ad-slot="3804897826"
data-ad-format="auto"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

3) Desetinná čísla

a) praktické modely: přiřadíme desetinná čísla k hmotnosti, délce, času - procvičení -

b) praktické modely - délka - procvičení -

c) zapisujeme desetinná čísla - procvičení -

d) uspořádání desetinných čísel podle velikosti - procvičení -

e) uspořádání desetinných čísel podle velikosti - procvičení -

f) porovnání desetinných čísel - procvičení -

g) zapíšeme přirozená čísla, mezi nimiž leží desetinné číslo - procvičení -

h) zaokrouhlujeme desetinná čísla - procvičení -

ch) domino pro nácvik sčítání a odčítání desetinných čísel - domino -

i) sčítáme a odčítáme desetinná čísla - procvičení -

j) sčítáme a odčítáme desetinná čísla - procvičení -

k) násobíme desetinná čísla - procvičení -

l) dělíme desetinná čísla - procvičení -

m) násobíme desetinná čísla - procvičení -

n) dělíme desetinná čísla - procvičení -

o) praktické využití desetinných čísel - slovní úlohy -

p) praktické využití desetinných čísel - slovní úlohy -


Uživatelé musí být přihlášeni pro psaní komentářů.

Komentáře

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat