wz

Sekce » Český jazyk

Sekce

Čtení a psaní

Organizace hodin čtení tak, aby byly pro žáky přitažlivější. Žák má svobodnou volbu výběru článku z čítanky. Může si ho přečíst vlastním tempem. Poté si samostatně na počítači vyzkouší, jak porozuměl textu. Na čtení navazují hodiny tvůrčího psaní.

Opakujeme z nižších ročníků

Dvanáct cvičení pro zopakování učiva zahrnující slova protikladná, citově zabarvená, spodobu znělosti, tvrdé a měkké souhlásky, vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen, pravopis slabik s ě, koncovky podstatných jmen, vlastní jména.

Slovo a jeho stavba

Opakujeme slovo a jeho stavbu, části slov - kořen, předponu, příponu, koncovku, slova příbuzná, tvoření slov. Připraveno máme 14 cvičení.

Souhláskové skupiny

Dvanáct cvičení k procvičování pravopisu souhláskových skupin na styku předpony a kořene či přípony a kořene.

Zdvojené souhlásky

Procvičování pravopisu zdvojených souhlásek na styku předpony a kořene či kořene a přípony. Připrveno máme celkem 18 rozličných cvičení.

Předpony s-, z-, vz-

Procvičíme si pravopis předpon s-, z- a vz- ve slovech. Procvičování pravopisu spojujeme s uvědoměním si významu slova. Připraveno je deset cvičení.

Předložky s, z

Sedm cvičení pro pravopis předložek z, ze a s, se. Předložku s, se spojujeme důsledně se 7. pádem, předložku z, ze s 2. pádem.

Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Třináct cvičení k procvičování pravopisu slov se skupinami bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně.

Malé opakování

Jedenáct cvičení pro zopakování dosud probraného učiva. Zaměřeno především na stavbu slova, předpony a pravopis -ě-, -je-, -ně-.

Vyjmenovaná slova

Opakujeme pravopis i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov. Připraveno máme sedmnáct cvičení.

1 2   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat