wz

Sekce » Matematika

Sekce

Opakujeme ze 4. ročníku

Dvanáct různorodých listů, ve kterých si zopakujeme učivo probírané ve 4. ročníku. Čeká nás hlavně zaokrouhlování, písemné násobení a dělení. Zkusíme si zhodnotit pravdivost matematických tvrzení.

Číslo a číselné obory

Obor přirozených čísel do 10 000, do milionu a přes milion. Zapisujeme a rozkládáme čísla, trénujeme číselné řady a zaokrouhlování, řešíme nerovnice.

Zlomky a desetinná čísla

Zavedení a procvičení zlomků a desetinných čísel. Každý zlomek se skládá ze zlomkové čáry, čitatele a jmenovatele. Desetinné zlomky mají jmenovatele 10, 100, 1000,... Můžeme je zapsat v desítkové soustavě pomocí desetinné čárky jako desetinná čísla.

Nestandardní úlohy

Nestandardní aplikační úlohy a problémy pro žáky 5. ročníku jsou připraveny v jednotlivých pracovních listech. Řešení úloh je nezávislé na obvyklých postupech školské matematiky. Žák většinou zkouší různá řešení, znázorňuje, vystřihuje, přeskupuje. Řešení úloh na listech by mělo být individuální.

Opakovací příklady k učebnici

Sbírka některých příkladů k procvičování učiva rozšiřující učebnici včetně kontroly.

Čtvrtletní práce

Návrhy čtyř čtvrtletních prací s hodnocením. Čtvrtletní práce žáci počítají a rýsují do svých sešitů, výsledky zapisují do počítače. Hodnocení žáků je vyjádřeno v procentech.

1

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat