wz

Sekce » Výchovy

Sekce

Hudební výchova

Prostřednictvím vokálních činností pracujeme s hlasem, kultivujeme pěvecký projev v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. Využíváme hudební nástroje při hudební reprodukci i produkci. Prostřednictvím pohybových činností ztvárňujeme hudbu a reagujeme na ni pomocí pohybu, tance a gest. Při poslechových činnostech aktivně vnímáme znějící hudbu, poznáváme hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učíme se hudbu analyzovat a interpretovat.

Dopravní výchova

Dopravní výchovu organizujeme v 5. ročníku jako týdenní dopravní kurz v červnu. Dvakrát ročně (září, červen) využíváme výuku na dopravním hřišti. Výstupy pro žáka:

  • upevňuje si zásady správného chování chodce a cyklisty
  • seznamuje se s pravidly silničního provozu pro cyklisty a upevňuje si je
  • prakticky si procvičuje vyjíždění, jízdu u pravého okraje, zastavení, vyhýbání, předjíždění, odbočování a jízdu přes různé křižovatky
  • seznamuje se s povinným vybavením jízdního kola

1

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat